Datasheets

These are self created, not official, datasheets!

Dräger® 16x2 LCD (DM052Z IBI.R6HB)
Datasheet (v1.0)

Futaba® 16-digit-alphanum VFD tube (16-SY-03Z)
Datasheet (v1.1)

Futaba® 20x2 VFD Module (M202MD01-BA)
Datasheet (v1.0)

Futaba® 40x1 VFD Module (M40SD04-FN)
Datasheet (v1.0)

Samsung®/Samtron® 20x2 VFD Module (20S204-DA2)
Datasheet (v1.1)

Siemens® TK Display (TK9072288)
Datasheet (v1.0)

Futaba® USB VFD Module (MDM166A)
Datasheet (v1.2)

DM-140GINK
Datasheet (v1.1)

LCDHype DriverFutaba® GP1212A02
20110228 v1.3.0.62

Futaba® M18ST05
20130421 v1.0.0.9

Futaba® MDM166A
20110218 v1.9.0.7

Kundendisplay v2.1/v6.0
20130206 v1.0

Noritake® GU256X64-372
20160416 v1.0

DM-140GINK
20161121 v1.0.0.4

Futaba® AH145AB/BB
20170102 v1.0.0.0

InfoAppFutaba® GP1212A02
20170101 v1.0.0.4

LibrariesXMLLib 1
20171205 v1.124

XMLLib 3 (alpha!)
20161031 v1.5

ID3Lib
20161031

EnhancedStreams (containing EnhancedStreams.pas & UnicodeFileUtils.pas for ID3Lib & XMLLib1)
20170830

SoftwarepToDo
v2.2.7a

EAGLE® LibrariesMaxim MAX1811 USB Li+ Charger (SO08)
v1.0

IR IRLML6402 p-Channel MOSFET (Micro 3/SOT23)
v1.0

RFT Opto Parts (VQB 37, VQB 71, VQB 73, VQB 76, VQB 76/1, VQB 16 .. 18, VQB 26 .. 28, VQB 200, VQB 201, VQC 10, VQE 11 .. 14, VQE 21 .. 24, MQE 10)
v1.0